İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Ofis       : Rami Kışla Caddesi, No: 29, Gün İş Merkezi, Kat: 3, D: 28,  Topçular/İstanbul
Atölye   : Gürdinç Sokak, No: 6A,  Eyüp/İstanbul
Tel         : +90 (212) 480 04 04
Faks      : +90 (212) 480 04 03
Web      : www.brfmekanik@com.tr
E-mail   : info@brfmekanik.com.tr